CsvDataLoadOptions

CsvDataLoadOptions()

Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse met standaardopties.

public CsvDataLoadOptions()

Zie ook


CsvDataLoadOptions(bool)

Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse door te specificeren of CSV-gegevens kolomnamen bevatten op de eerste regel.

public CsvDataLoadOptions(bool hasHeaders)

Zie ook