CsvDataSource

CsvDataSource(string)

Maakt een nieuwe gegevensbron aan met gegevens uit een CSV-bestand met standaardopties voor het parseren van CSV-gegevens.

public CsvDataSource(string csvPath)
Parameter Type Beschrijving
csvPath String Het pad naar het CSV-bestand dat als gegevensbron moet worden gebruikt.

Zie ook


CsvDataSource(string, CsvDataLoadOptions)

Maakt een nieuwe gegevensbron met gegevens uit een CSV-bestand met behulp van de opgegeven opties voor het parseren van CSV-gegevens.

public CsvDataSource(string csvPath, CsvDataLoadOptions options)
Parameter Type Beschrijving
csvPath String Het pad naar het CSV-bestand dat als gegevensbron moet worden gebruikt.
options CsvDataLoadOptions Opties voor het ontleden van de CSV-gegevens.

Zie ook


CsvDataSource(Stream)

Maakt een nieuwe gegevensbron met gegevens uit een CSV-stream met behulp van standaardopties voor het parseren van CSV-gegevens.

public CsvDataSource(Stream csvStream)
Parameter Type Beschrijving
csvStream Stream De stroom CSV-gegevens die als gegevensbron moet worden gebruikt.

Zie ook


CsvDataSource(Stream, CsvDataLoadOptions)

Maakt een nieuwe gegevensbron met gegevens uit een CSV-stream met behulp van de opgegeven opties voor het parseren van CSV-gegevens.

public CsvDataSource(Stream csvStream, CsvDataLoadOptions options)
Parameter Type Beschrijving
csvStream Stream De stroom CSV-gegevens die als gegevensbron moet worden gebruikt.
options CsvDataLoadOptions Opties voor het ontleden van de CSV-gegevens.

Zie ook