CsvDataSource

CsvDataSource(string)

Skapar en ny datakälla med data från en CSV-fil med standardalternativ för att analysera CSV-data.

public CsvDataSource(string csvPath)
Parameter Typ Beskrivning
csvPath String Sökvägen till CSV-filen som ska användas som datakälla.

Se även


CsvDataSource(string, CsvDataLoadOptions)

Skapar en ny datakälla med data från en CSV-fil med de angivna alternativen för att tolka CSV-data.

public CsvDataSource(string csvPath, CsvDataLoadOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
csvPath String Sökvägen till CSV-filen som ska användas som datakälla.
options CsvDataLoadOptions Alternativ för att analysera CSV-data.

Se även


CsvDataSource(Stream)

Skapar en ny datakälla med data från en CSV-ström med standardalternativ för att analysera CSV-data.

public CsvDataSource(Stream csvStream)
Parameter Typ Beskrivning
csvStream Stream Strömmen av CSV-data som ska användas som datakälla.

Se även


CsvDataSource(Stream, CsvDataLoadOptions)

Skapar en ny datakälla med data från en CSV-ström med de angivna alternativen för att analysera CSV-data.

public CsvDataSource(Stream csvStream, CsvDataLoadOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
csvStream Stream Strömmen av CSV-data som ska användas som datakälla.
options CsvDataLoadOptions Alternativ för att analysera CSV-data.

Se även