DocumentTable

DocumentTable(string, int)

Skapar en ny instans av denna klass med standardDocumentTableOptions .

public DocumentTable(string documentPath, int indexInDocument)
Parameter Typ Beskrivning
documentPath String Sökvägen till ett dokument som innehåller tabellen som ska nås.
indexInDocument Int32 Det nollbaserade indexet för tabellen i dokumentet.

Se även


DocumentTable(string, int, DocumentTableOptions)

Skapar en ny instans av den här klassen.

public DocumentTable(string documentPath, int indexInDocument, DocumentTableOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
documentPath String Sökvägen till ett dokument som innehåller tabellen som ska nås.
indexInDocument Int32 Det nollbaserade indexet för tabellen i dokumentet.
options DocumentTableOptions En uppsättning alternativ som styr extrahering av data från tabellen. Om null används standardalternativen.

Se även


DocumentTable(Stream, int)

Skapar en ny instans av denna klass med standardDocumentTableOptions .

public DocumentTable(Stream documentStream, int indexInDocument)
Parameter Typ Beskrivning
documentStream Stream Strömmen som innehåller ett dokument med tabellen som ska nås.
indexInDocument Int32 Det nollbaserade indexet för tabellen i dokumentet.

Se även


DocumentTable(Stream, int, DocumentTableOptions)

Skapar en ny instans av den här klassen.

public DocumentTable(Stream documentStream, int indexInDocument, DocumentTableOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
documentStream Stream Strömmen som innehåller ett dokument med tabellen som ska nås.
indexInDocument Int32 Det nollbaserade indexet för tabellen i dokumentet.
options DocumentTableOptions En uppsättning alternativ som styr extrahering av data från tabellen. Om null används standardalternativen.

Se även