DocumentTableSet

DocumentTableSet(string)

Skapar en ny instans av denna klass som laddar alla tabeller från ett dokument med standardinställningen DocumentTableOptions .

public DocumentTableSet(string documentPath)
Parameter Typ Beskrivning
documentPath String Sökvägen till ett dokument som innehåller tabeller som ska nås.

Se även


DocumentTableSet(string, IDocumentTableLoadHandler)

Skapar en ny instans av den här klassen.

public DocumentTableSet(string documentPath, IDocumentTableLoadHandler loadHandler)
Parameter Typ Beskrivning
documentPath String Sökvägen till ett dokument som innehåller tabeller som ska nås.
loadHandler IDocumentTableLoadHandler AnIDocumentTableLoadHandlerimplementering som styr hur dokumenttabeller laddas.

Se även


DocumentTableSet(Stream)

Skapar en ny instans av denna klass som laddar alla tabeller från ett dokument med standardinställningen DocumentTableOptions .

public DocumentTableSet(Stream documentStream)
Parameter Typ Beskrivning
documentStream Stream Strömmen som innehåller ett dokument med tabeller som ska nås.

Se även


DocumentTableSet(Stream, IDocumentTableLoadHandler)

Skapar en ny instans av den här klassen.

public DocumentTableSet(Stream documentStream, IDocumentTableLoadHandler loadHandler)
Parameter Typ Beskrivning
documentStream Stream Strömmen som innehåller ett dokument med tabeller som ska nås.
loadHandler IDocumentTableLoadHandler AnIDocumentTableLoadHandlerimplementering som styr hur dokumenttabeller laddas.

Se även