JsonDataLoadOptions

JsonDataLoadOptions constructor

Initierar en ny instans av denna klass med standardalternativ.

public JsonDataLoadOptions()

Se även