JsonDataSource

JsonDataSource(string)

Skapar en ny datakälla med data från en JSON-fil med standardalternativ för att tolka JSON-data.

public JsonDataSource(string jsonPath)
Parameter Typ Beskrivning
jsonPath String Sökvägen till JSON-filen som ska användas som datakälla.

Se även


JsonDataSource(string, JsonDataLoadOptions)

Skapar en ny datakälla med data från en JSON-fil med de angivna alternativen för att tolka JSON-data.

public JsonDataSource(string jsonPath, JsonDataLoadOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
jsonPath String Sökvägen till JSON-filen som ska användas som datakälla.
options JsonDataLoadOptions Alternativ för att analysera JSON-data.

Se även


JsonDataSource(Stream)

Skapar en ny datakälla med data från en JSON-ström med standardalternativ för att tolka JSON-data.

public JsonDataSource(Stream jsonStream)
Parameter Typ Beskrivning
jsonStream Stream Strömmen av JSON-data som ska användas som datakälla.

Se även


JsonDataSource(Stream, JsonDataLoadOptions)

Skapar en ny datakälla med data från en JSON-ström med de angivna alternativen för att analysera JSON-data.

public JsonDataSource(Stream jsonStream, JsonDataLoadOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
jsonStream Stream Strömmen av JSON-data som ska användas som datakälla.
options JsonDataLoadOptions Alternativ för att analysera JSON-data.

Se även