XmlDataLoadOptions

XmlDataLoadOptions constructor

Initierar en ny instans av denna klass med standardalternativ.

public XmlDataLoadOptions()

Se även