License

License constructor

Initierar en ny instans av den här klassen.

public License()

Se även