Metered

Metered constructor

Skapar en ny instans av den här klassen.

public Metered()

Se även