DocumentTable

DocumentTable(string, int)

Varsayılanı kullanarak bu sınıfın yeni bir örneğini oluştururDocumentTableOptions .

public DocumentTable(string documentPath, int indexInDocument)
Parametre Tip Tanım
documentPath String Erişilecek tabloyu içeren bir belgenin yolu.
indexInDocument Int32 Belgedeki tablonun sıfır tabanlı dizini.

Ayrıca bakınız


DocumentTable(string, int, DocumentTableOptions)

Bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public DocumentTable(string documentPath, int indexInDocument, DocumentTableOptions options)
Parametre Tip Tanım
documentPath String Erişilecek tabloyu içeren bir belgenin yolu.
indexInDocument Int32 Belgedeki tablonun sıfır tabanlı dizini.
options DocumentTableOptions Tablodan veri çıkarmayı kontrol eden bir dizi seçenek. Null ise, varsayılan seçenekler uygulanır.

Ayrıca bakınız


DocumentTable(Stream, int)

Varsayılanı kullanarak bu sınıfın yeni bir örneğini oluştururDocumentTableOptions .

public DocumentTable(Stream documentStream, int indexInDocument)
Parametre Tip Tanım
documentStream Stream Erişilecek tabloya sahip bir belgeyi içeren akış.
indexInDocument Int32 Belgedeki tablonun sıfır tabanlı dizini.

Ayrıca bakınız


DocumentTable(Stream, int, DocumentTableOptions)

Bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public DocumentTable(Stream documentStream, int indexInDocument, DocumentTableOptions options)
Parametre Tip Tanım
documentStream Stream Erişilecek tabloya sahip bir belgeyi içeren akış.
indexInDocument Int32 Belgedeki tablonun sıfır tabanlı dizini.
options DocumentTableOptions Tablodan veri çıkarmayı kontrol eden bir dizi seçenek. Null ise, varsayılan seçenekler uygulanır.

Ayrıca bakınız