DocumentTableSet

DocumentTableSet(string)

Varsayılan kullanan bir belgedeki tüm tabloları yükleyen bu sınıfın yeni bir örneğini oluştururDocumentTableOptions .

public DocumentTableSet(string documentPath)
Parametre Tip Tanım
documentPath String Erişilecek tabloları içeren bir belgenin yolu.

Ayrıca bakınız


DocumentTableSet(string, IDocumentTableLoadHandler)

Bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public DocumentTableSet(string documentPath, IDocumentTableLoadHandler loadHandler)
Parametre Tip Tanım
documentPath String Erişilecek tabloları içeren bir belgenin yolu.
loadHandler IDocumentTableLoadHandler birIDocumentTableLoadHandlerbelge tablolarının nasıl yüklendiğini kontrol eden uygulama.

Ayrıca bakınız


DocumentTableSet(Stream)

Varsayılan kullanan bir belgedeki tüm tabloları yükleyen bu sınıfın yeni bir örneğini oluştururDocumentTableOptions .

public DocumentTableSet(Stream documentStream)
Parametre Tip Tanım
documentStream Stream Erişilecek tablolar içeren bir belge içeren akış.

Ayrıca bakınız


DocumentTableSet(Stream, IDocumentTableLoadHandler)

Bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public DocumentTableSet(Stream documentStream, IDocumentTableLoadHandler loadHandler)
Parametre Tip Tanım
documentStream Stream Erişilecek tablolar içeren bir belge içeren akış.
loadHandler IDocumentTableLoadHandler birIDocumentTableLoadHandlerbelge tablolarının nasıl yüklendiğini kontrol eden uygulama.

Ayrıca bakınız