JsonDataLoadOptions

JsonDataLoadOptions constructor

Varsayılan seçeneklerle bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public JsonDataLoadOptions()

Ayrıca bakınız