LoadSaveOptions

LoadSaveOptions()

Belirtilen herhangi bir özellik olmadan bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public LoadSaveOptions()

Ayrıca bakınız


LoadSaveOptions(FileFormat)

Birleştirilmiş bir belgeyi. konumuna kaydetmek için belirtilen dosya biçimiyle bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public LoadSaveOptions(FileFormat saveFormat)
Parametre Tip Tanım
saveFormat FileFormat Birleştirilmiş bir belgenin kaydedileceği dosya formatı.

Ayrıca bakınız