Metered

Metered constructor

Bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

public Metered()

Ayrıca bakınız