GroupDocs.Comparison.Cells.Style

De naamruimte biedt klassen voor het werken met componentstijlen in een Cells-indelingsbestand.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
MergeType Vermeldt het type celsamenvoeging.