Azw3

WordProcessingFileType.Azw3 field

AZW3, även känd som Kindle Format 8 (KF8), är den modifierade versionen av det digitala filformatet AZW e-bok som utvecklats för Amazon Kindle-enheter. Formatet är en förbättring av äldre AZW-filer och används endast på Kindle Fire-enheter med bakåtkompatibilitet för förfaderfilformatet, dvs. MOBI och AZW. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly WordProcessingFileType Azw3;

Se även