GroupDocs.Conversion.Integration.Audio

Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt och klasser som krävs för stöd för ljudkonvertering.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IAudioConnector Definierar metoder som krävs för att konvertera ljud till ljuddokument.