GroupDocs.Conversion.Integration.Ocr

Ad alanı, Optik Karakter Tanıma (OCR) desteği için gereken arabirimleri ve sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
RecognizedImage Tanıma işleminin bir sonucu olarak bir görüntüden çıkarılan metni temsil eder.
TextFragment OCR motoru tarafından çıkarılan, tanınan metnin (sözcük, sembol vb.) bir bölümünü temsil eder.
TextLine Tanıma işleminin bir sonucu olarak bir görüntüden çıkarılan metni temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IOcrConnector Görüntü belgelerine ve katıştırılmış görüntülere OCR uygulamak için gereken yöntemleri tanımlar.