MimeType

FileTypePackage.MimeType property

Krijgt het MIME-type.

public string MimeType { get; }

Eigendoms-waarde

De waarde van het MIME-type.

Zie ook