GroupDocs.Metadata.Standards.Exif

De namespace bevat functionaliteit bedoeld om EXIF (exchangeable image file format) metadata te lezen en te schrijven.

Klassen

Klas Beschrijving
ExifDictionaryBasePackage Biedt een abstracte basisklasse voor EXIF-metadatawoordenboeken.
ExifGpsPackage Vertegenwoordigt GPS-metadata in een EXIF-metadatapakket.
ExifIfdPackage Vertegenwoordigt de Exif Image File Directory. Exif IFD is een set tags voor het vastleggen van Exif-specifieke attribuutinformatie.
ExifPackage Vertegenwoordigt een EXIF-metadatapakket (Exchangeable Image File Format).

Interfaces

Koppel Beschrijving
IExif Definieert basisbewerkingen die bedoeld zijn om te werken met EXIF-metadata.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
ExifGpsAltitudeRef Vertegenwoordigt een GPS-hoogtereferentie.