GroupDocs.Metadata.Standards.Pkcs

Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet avsedd att fungera med digitala signaturer baserade på syntaxen för PKCS #7, specificerad i RFC 5652.

Klasser

Klass Beskrivning
Cms Representerar en digital skylt skapad med Cryptographic Message Syntax (CMS) - IETF:s standard för kryptografiskt skyddade meddelanden. CMS är baserat på syntaxen för PKCS #7, specificerad i RFC 5652. Sehttps://tools.ietf.org/html/rfc5652 för mer information.
CmsAttribute Representerar ett CMS-undertecknarinformationsattribut.
CmsCertificate Representerar ett CMS-certifikat.
CmsEncapsulatedContent Representerar en signerad innehållsbehållare, bestående av en innehållstypsidentifierare och själva innehållet.
CmsPackage Representerar ett CMS digital signatur metadatapaket.
CmsSigner Representerar CMS per-signer-information.
Oid Representerar en objektidentifierare (OID). En identifieringsmekanism standardiserad av International Telecommunications Union (ITU) och ISO/IEC för att namnge alla objekt, koncept eller “sak” med ett globalt entydigt beständigt namn.