PropertyTypeTagCategory

PropertyTypeTagCategory class

Tillhandahåller taggar som innehåller ytterligare information om typen av en egenskap snarare än om dess syfte. Med dessa taggar kan du upptäcka metadataegenskaper som innehåller URL-länkar till externa resurser, egenskaper som beskriver typsnitt, färger, geolokalisering och så vidare.

public class PropertyTypeTagCategory : TagCategory

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; } Hämtar taggen som etiketterar en egenskap som beskriver en färg.
DigitalSignature { get; } Får taggen som etiketterar en digital signatur.
Font { get; } Hämtar taggen som anger en egenskap som beskriver teckensnittsegenskaper.
Hash { get; } Hämtar taggen som etiketterar en egenskap som innehåller en hash av filens innehåll.
Identifier { get; } Hämtar taggen som etiketterar en egenskap som innehåller en identifierare för innehållet.
Link { get; } Hämtar taggen som anger att en egenskap är en länk till en extern resurs.
Location { get; } Hämtar taggen som indikerar att en egenskap är en referens till en geografisk plats. Fastigheten kan innehålla namnet på en stad, fullständig adress, GPS-koordinater, etc.
Measure { get; } Får taggen som indikerar att en egenskap är en uppmätt egenskap hos innehållet. Det kan vara filstorlek, antal sidor, sidstorlek, etc.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även