Corporate

Tags.Corporate property

Får en uppsättning taggar avsedda att markera metadataegenskaper relaterade till ett företag som deltog i filskapandet.

public static CorporateTagCategory Corporate { get; }

Fastighetsvärde

En uppsättning taggar avsedda att markera metadataegenskaper relaterade till ett företag som deltog i filskapandet.

Se även