Metadata

Metadata(string)

Initierar en ny instans avMetadata class.

public Metadata(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String En sträng som innehåller det fullständiga namnet på filen som enMetadata exempel.

Anmärkningar

Läs mer

Exempel

Det här exemplet visar hur man laddar en fil från en lokal disk.

using (Metadata metadata = new Metadata(Constants.InputOne))
{
    // Extrahera, redigera eller ta bort metadata här
}

Se även


Metadata(Stream)

Initierar en ny instans avMetadata class.

public Metadata(Stream document)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream En ström som innehåller dokumentet som ska laddas.

Anmärkningar

Läs mer

Exempel

Det här exemplet visar hur man laddar en fil från en ström.

using (Stream stream = File.Open(Constants.InputDoc, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite))
using (Metadata metadata = new Metadata(stream))
{
   // Extrahera, redigera eller ta bort metadata här
}

Se även


Metadata(string, LoadOptions)

Initierar en ny instans avMetadata class.

public Metadata(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String En sträng som innehåller det fullständiga namnet på filen som enMetadata exempel.
loadOptions LoadOptions Ytterligare alternativ att använda när du laddar ett dokument.

Anmärkningar

Läs mer

Exempel

Det här exemplet visar hur man laddar ett lösenordsskyddat dokument.

// Ange lösenordet
var loadOptions = new LoadOptions
{
    Password = "123"
};

using (var metadata = new Metadata(Constants.ProtectedDocx, loadOptions))
{
    // Extrahera, redigera eller ta bort metadata här
}

Se även


Metadata(Stream, LoadOptions)

Initierar en ny instans avMetadata class.

public Metadata(Stream document, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream En ström som innehåller dokumentet som ska laddas.
loadOptions LoadOptions Ytterligare alternativ att använda när du laddar ett dokument.

Anmärkningar

Läs mer

Se även