ContentType

VCardTextRecord.ContentType property

Kayıt içerik türünü alır.

public override VCardContentType ContentType { get; }

Mülk değeri

İçeriğin kayıt türü.

Ayrıca bakınız