ExifPackage

ExifPackage constructor

Yeni bir örneğini başlatır.ExifPackage sınıf.

public ExifPackage()

Ayrıca bakınız