Client

PersonTagCategory.Client property

Dosyanın/fikirsel içeriğin kendisi için oluşturulduğu müşteri hakkındaki bilgileri etiketleyen etiketi alır.

public PropertyTag Client { get; }

Mülk değeri

Dosyanın/fikirsel içeriğin kendisi için oluşturulduğu müşteri hakkındaki bilgileri etiketleyen etiket.

Ayrıca bakınız