PropertyTypeTagCategory

PropertyTypeTagCategory class

Bir özelliğin amacından ziyade türü hakkında ek bilgi içeren etiketler sağlar. Bu etiketleri kullanarak, harici kaynaklara URL bağlantıları içeren meta veri özelliklerini, yazı tiplerini, renkleri, coğrafi konumu vb. açıklayan özelliklerini tespit edebilirsiniz.

public class PropertyTypeTagCategory : TagCategory

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; } Bir rengi açıklayan bir özelliği etiketleyen etiketi alır.
DigitalSignature { get; } Bir dijital imzayı etiketleyen etiketi alır.
Font { get; } Yazı tipi özelliklerini açıklayan bir özelliği gösteren etiketi alır.
Hash { get; } Dosya içeriğinin karmasını tutan bir özelliği etiketleyen etiketi alır.
Identifier { get; } İçeriğin tanımlayıcısını içeren bir özelliği etiketleyen etiketi alır.
Link { get; } Bir özelliğin harici bir kaynağa bağlantı olduğunu gösteren etiketi alır.
Location { get; } Bir özelliğin coğrafi konuma referans olduğunu gösteren etiketi alır. Özellik bir şehrin adını, tam adresini, GPS koordinatlarını vb. içerebilir.
Measure { get; } Bir özelliğin içeriğin ölçülü bir özelliği olduğunu gösteren etiketi alır. Dosya boyutu, sayfa sayısı, sayfa boyutu vb. olabilir.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız