Corporate

Tags.Corporate property

Dosya oluşturmaya katılan bir şirketle ilgili meta veri özelliklerini işaretlemeyi amaçlayan bir dizi etiket alır.

public static CorporateTagCategory Corporate { get; }

Mülk değeri

Dosya oluşturmaya katılan bir şirketle ilgili meta veri özelliklerini işaretlemeyi amaçlayan bir dizi etiket.

Ayrıca bakınız