Duration

TimeTagCategory.Duration property

Bir ortam dosyasının süresini belirten etiketi alır.

public PropertyTag Duration { get; }

Mülk değeri

Bir medya dosyasının süresini gösteren etiket.

Ayrıca bakınız