GetFileInfo

GetFileInfo(string)

Returnerar den allmänna informationen om en fil.

public static FileInfo GetFileInfo(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökvägen till filen.

Returvärde

Ett exempel påFileInfo klass.

Exempel

Följande kod visar hur du kontrollerar om en fil är lösenordsskyddad:

// Få en filinformation
Options.FileInfo info = Parser.GetFileInfo(filePath);
// Kontrollera egenskapen IsEncrypted
Console.WriteLine(info.IsEncrypted ? "Password is required" : "");

Se även


GetFileInfo(string, LoadOptions)

Returnerar den allmänna informationen om en fil.

public static FileInfo GetFileInfo(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökvägen till filen.
loadOptions LoadOptions Alternativen för att öppna filen.

Returvärde

Ett exempel påFileInfo klass.

Exempel

Följande kod visar hur man kontrollerar en filtyp för det lösenordsskyddade dokumentet:

// Få en filinformation
Options.FileInfo info = Parser.GetFileInfo(filePath, new LoadOptions("password"));
// Kontrollera egenskapen IsEncrypted
Console.WriteLine(info.IsEncrypted ? "Password is required" : "");
// Skriv ut filtypen
Console.WriteLine(info.FileType.ToString());

Se även


GetFileInfo(Stream)

Returnerar den allmänna informationen om en fil.

public static FileInfo GetFileInfo(Stream document)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Källindataströmmen.

Returvärde

Ett exempel påFileInfo klass.

Exempel

Följande kod visar hur du kontrollerar om en fil är lösenordsskyddad:

// Få en filinformation
Options.FileInfo info = Parser.GetFileInfo(document);
// Kontrollera egenskapen IsEncrypted
Console.WriteLine(info.IsEncrypted ? "Password is required" : "");

Se även


GetFileInfo(Stream, LoadOptions)

Returnerar den allmänna informationen om en fil.

public static FileInfo GetFileInfo(Stream document, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Källindataströmmen.
loadOptions LoadOptions Alternativen för att öppna filen.

Returvärde

Ett exempel påFileInfo klass.

Exempel

Följande kod visar hur man kontrollerar en filtyp för det lösenordsskyddade dokumentet:

// Få en filinformation
Options.FileInfo info = Parser.GetFileInfo(document);
// Kontrollera egenskapen IsEncrypted
Console.WriteLine(info.IsEncrypted ? "Password is required" : "");
// Skriv ut filtypen
Console.WriteLine(info.FileType.ToString());

Se även