WordProcessingOptions

WordProcessingOptions constructor

Παρέχει επιλογές για την απόδοση εγγράφων επεξεργασίας κειμένου.

public WordProcessingOptions()

Δείτε επίσης