CadViewInfo

CadViewInfo constructor

Menginisialisasi instance baruCadViewInfo kelas.

public CadViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, List<Layer> layers, List<Layout> layouts)
Parameter Jenis Keterangan
fileType FileType Jenis file.
pages List`1 Daftar halaman yang akan dilihat.
layers List`1 Daftar lapisan yang terkandung dalam gambar CAD.
layouts List`1 Daftar lapisan yang terkandung dalam gambar CAD.

Pengecualian

pengecualian kondisi
ArgumentNullException Dilempar kapanfileType adalah nol.
ArgumentNullException Dilempar kapanpages adalah nol.
ArgumentNullException Dilempar kapanlayers adalah nol.
ArgumentNullException Dilempar kapanlayouts adalah nol.

Lihat juga