FolderFontSource

FolderFontSource constructor

Initialiseert nieuw exemplaar vanFolderFontSource klasse.

public FolderFontSource(string folderPath, SearchOption searchOption)
Parameter Type Beschrijving
folderPath String Pad naar de map die TrueType-lettertypen bevat.
searchOption SearchOption Specificeert of de huidige map moet worden doorzocht, of de huidige map en alle submappen.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidfolderPath is niets.
DirectoryNotFoundException Gegooid wanneer het pad is opgegeven infolderPath kan niet worden gelokaliseerd.

Zie ook