JpgViewOptions

JpgViewOptions(CreatePageStream)

Initialiseert nieuw exemplaar vanJpgViewOptions klasse.

public JpgViewOptions(CreatePageStream createPageStream)
Parameter Type Beschrijving
createPageStream CreatePageStream De methode die stream instantiseert die wordt gebruikt om uitvoerpaginagegevens te schrijven.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidcreatePageStream is niets.

Zie ook


JpgViewOptions(CreatePageStream, ReleasePageStream)

Initialiseert nieuw exemplaar vanJpgViewOptions klasse.

public JpgViewOptions(CreatePageStream createPageStream, ReleasePageStream releasePageStream)
Parameter Type Beschrijving
createPageStream CreatePageStream De methode die stream instantiseert die wordt gebruikt om uitvoerpaginagegevens te schrijven.
releasePageStream ReleasePageStream De methode die een stream vrijgeeft die is gemaakt door een methode die is toegewezen aan delegeren en waaraan is doorgegevencreatePageStream parameter.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidcreatePageStream is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidreleasePageStream is niets.

Zie ook


JpgViewOptions(IPageStreamFactory)

Initialiseert nieuw exemplaar vanJpgViewOptions klasse.

public JpgViewOptions(IPageStreamFactory pageStreamFactory)
Parameter Type Beschrijving
pageStreamFactory IPageStreamFactory De fabriek die methoden implementeert voor het maken en vrijgeven van uitvoerpaginastreams.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidpageStreamFactory is niets.

Zie ook


JpgViewOptions()

Initialiseert nieuw exemplaar vanJpgViewOptions klasse.

public JpgViewOptions()

Opmerkingen

Deze constructor initialiseert een nieuw exemplaar vanJpgViewOptions met “p_{0}.jpg” als bestandspadindeling voor de uitvoerbestanden. De uitvoerbestanden worden in de huidige werkmap van de toepassing geplaatst.

Zie ook


JpgViewOptions(string)

Initialiseert nieuw exemplaar vanJpgViewOptions klasse.

public JpgViewOptions(string filePathFormat)
Parameter Type Beschrijving
filePathFormat String De indeling van het bestandspad, bijvoorbeeld ‘page_{0}.jpg’.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidfilePathFormat is null of leeg.

Zie ook