OutlookOptions

OutlookOptions constructor

De standaard constructeur.

public OutlookOptions()

Zie ook