CadViewInfo

CadViewInfo constructor

Initialiseert nieuw exemplaar vanCadViewInfo klasse.

public CadViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, List<Layer> layers, List<Layout> layouts)
Parameter Type Beschrijving
fileType FileType Het type van het bestand.
pages List`1 De lijst met te bekijken pagina’s.
layers List`1 De lijst met lagen in de CAD-tekening.
layouts List`1 De lijst met lagen in de CAD-tekening.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidfileType is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidpages is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidlayers is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidlayouts is niets.

Zie ook