Resource

Resource()

Maakt een nieuw exemplaar vanResource klasse.

public Resource()

Zie ook


Resource(string, bool)

Maakt een nieuw exemplaar vanResource klasse.

public Resource(string fileName, bool nested)
Parameter Type Beschrijving
fileName String Naam van bronbestand.
nested Boolean Geeft aan of de bron zich in een andere bron bevindt, bijvoorbeeld een lettertypebron die zich in een CSS- of SVG-bron bevindt.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidfileName is null of leeg.

Zie ook