FileCache

FileCache(string)

Skapar ny instans avFileCache class.

public FileCache(string cachePath)
Parameter Typ Beskrivning
cachePath String Relativ eller absolut sökväg där dokumentcachen kommer att lagras.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närcachePath är inget.

Se även


FileCache(string, string)

Skapar ny instans avFileCache class.

public FileCache(string cachePath, string cacheSubFolder)
Parameter Typ Beskrivning
cachePath String Relativ eller absolut sökväg där dokumentcachen kommer att lagras.
cacheSubFolder String Undermappen att lägga tillcachePath.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närcachePath är inget.
ArgumentNullException Kastas närcacheSubFolder är inget.

Se även