GroupDocsViewerException

GroupDocsViewerException constructor

Initierar en ny instans avGroupDocsViewerException klass med ett specificerat felmeddelande.

public GroupDocsViewerException(string message)
Parameter Typ Beskrivning
message String Meddelandet som beskriver felet.

Se även