JpgViewOptions

JpgViewOptions(CreatePageStream)

Initierar ny instans avJpgViewOptions class.

public JpgViewOptions(CreatePageStream createPageStream)
Parameter Typ Beskrivning
createPageStream CreatePageStream Metoden som instansierar ström som används för att skriva utdatasida.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närcreatePageStream är inget.

Se även


JpgViewOptions(CreatePageStream, ReleasePageStream)

Initierar ny instans avJpgViewOptions class.

public JpgViewOptions(CreatePageStream createPageStream, ReleasePageStream releasePageStream)
Parameter Typ Beskrivning
createPageStream CreatePageStream Metoden som instansierar ström som används för att skriva utdatasida.
releasePageStream ReleasePageStream Metoden som släpper ström skapad av metod som tilldelats delegering som skickas tillcreatePageStream parameter.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närcreatePageStream är inget.
ArgumentNullException Kastas närreleasePageStream är inget.

Se även


JpgViewOptions(IPageStreamFactory)

Initierar ny instans avJpgViewOptions class.

public JpgViewOptions(IPageStreamFactory pageStreamFactory)
Parameter Typ Beskrivning
pageStreamFactory IPageStreamFactory Fabriken som implementerar metoder för att skapa och släppa utdataström.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närpageStreamFactory är inget.

Se även


JpgViewOptions()

Initierar ny instans avJpgViewOptions class.

public JpgViewOptions()

Anmärkningar

Denna konstruktor initierar ny instans avJpgViewOptions med “p_{0}.jpg” som filsökvägsformat för utdatafilerna. Utdatafilerna kommer att placeras i applikationens nuvarande arbetskatalog.

Se även


JpgViewOptions(string)

Initierar ny instans avJpgViewOptions class.

public JpgViewOptions(string filePathFormat)
Parameter Typ Beskrivning
filePathFormat String Filsökvägsformatet, t.ex. ‘page_{0}.jpg’.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfilePathFormat är null eller tom.

Se även