WebDocumentOptions

WebDocumentOptions constructor

Ger alternativ för att återge ordbehandlingsdokument.

public WebDocumentOptions()

Se även