Attachment

Attachment(string, string)

Initierar ny instans avAttachment class.

public Attachment(string fileName, string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Bifogad filnamn.
filePath String Anknytningsrelativ väg t.exmapp/fil.docxeller filnamn när filen finns i roten av ett arkiv, i e-postmeddelande eller datafil.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfileName är null eller tom.
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.

Se även


Attachment(string, string, string, long)

Initierar ny instans avAttachment class.

public Attachment(string id, string fileName, string filePath, long size)
Parameter Typ Beskrivning
id String Unik (i samband med en enda fil) identifierare för bilagan.
fileName String Bifogad filnamn.
filePath String Anknytningsrelativ väg t.exmapp/fil.docxeller filnamn när filen finns i roten av ett arkiv, i e-postmeddelande eller datafil.
size Int64 Bifogad filstorlek i byte.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närid är null eller tom.
ArgumentException Kastas närfileName är null eller tom.
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.

Se även


Attachment(string, string, string, FileType, long)

Initierar ny instans avAttachment class.

public Attachment(string id, string fileName, string filePath, FileType fileType, long size)
Parameter Typ Beskrivning
id String Unik (i samband med en enda fil) identifierare för bilagan.
fileName String Bifogad filnamn.
filePath String Anknytningsrelativ väg t.exmapp/fil.docxeller filnamn när filen finns i roten av ett arkiv, i e-postmeddelande eller datafil.
fileType FileType Bilaga filtyp.
size Int64 Bifogad filstorlek i byte.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närid är null eller tom.
ArgumentException Kastas närfileName är null eller tom.
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.
ArgumentNullException Kastas närfileType är inget.

Se även