Character

Character constructor

Initierar ny instans avCharacter class.

public Character(char character, double x, double y, double width, double height)
Parameter Typ Beskrivning
character Char Karaktären.
x Double X-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller tecken börjar.
y Double Y-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller tecken börjar.
width Double Bredden på rektangeln som innehåller ett enda tecken (i pixlar).
height Double Höjden på rektangeln som innehåller ett enda tecken (i pixlar).

Se även