LotusNotesViewInfo

LotusNotesViewInfo constructor

Initierar ny instans avLotusNotesViewInfo class.

public LotusNotesViewInfo(FileType fileType, IList<Page> pages, int notesCount)
Parameter Typ Beskrivning
fileType FileType Typen av fil.
pages IList`1 Listan över sidor att visa.
notesCount Int32 Antalet anteckningar som finns i Lotus-databaslagringsfilen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närfileType är inget.
ArgumentNullException Kastas närpages är inget.
ArgumentNullException Kastas närnotesCount är inget.

Se även