MboxViewInfo

MboxViewInfo()

Initierar ny instans avMboxViewInfo class.

public MboxViewInfo()

Se även


MboxViewInfo(FileType, List<Page>, int)

Initierar ny instans avMboxViewInfo class.

public MboxViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, int notesCount)
Parameter Typ Beskrivning
fileType FileType Typen av fil.
pages List`1 Listan över sidor att visa.
notesCount Int32 Antalet anteckningar som finns i Lotus-databaslagringsfilen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närfileType är inget.
ArgumentNullException Kastas närpages är inget.
ArgumentNullException Kastas närnotesCount är inget.

Se även