Page

Page(int, bool)

Initierar ny instans avPage class.

public Page(int number, bool visible)
Parameter Typ Beskrivning
number Int32 Sidnumret.
visible Boolean Sidans synlighetsindikator.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närnumber är mindre eller lika med noll.

Se även


Page(int, string, bool)

Initierar ny instans avPage class.

public Page(int number, string name, bool visible)
Parameter Typ Beskrivning
number Int32 Sidnumret.
name String Kalkylbladet eller sidnamnet.
visible Boolean Sidans synlighetsindikator.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närnumber är mindre eller lika med noll.

Se även


Page(int, bool, int, int)

Initierar ny instans avPage class.

public Page(int number, bool visible, int width, int height)
Parameter Typ Beskrivning
number Int32 Sidnumret.
visible Boolean Sidans synlighetsindikator.
width Int32 Sidans bredd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
height Int32 Sidans höjd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närnumber är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närwidth är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närheight är mindre eller lika med noll.

Se även


Page(int, string, bool, int, int)

Initierar ny instans avPage class.

public Page(int number, string name, bool visible, int width, int height)
Parameter Typ Beskrivning
number Int32 Sidnumret.
name String Kalkylbladet eller sidnamnet.
visible Boolean Sidans synlighetsindikator.
width Int32 Sidans bredd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
height Int32 Sidans höjd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närnumber är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närwidth är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närheight är mindre eller lika med noll.

Se även


Page(int, bool, int, int, IList<Line>)

Initierar ny instans avPage class.

public Page(int number, bool visible, int width, int height, IList<Line> lines)
Parameter Typ Beskrivning
number Int32 Sidnumret.
visible Boolean Sidans synlighetsindikator.
width Int32 Sidans bredd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
height Int32 Sidans höjd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
lines IList`1 Raderna som finns på sidan när den visas som JPG eller PNG med aktiverad textextraktion.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närnumber är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närwidth är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närheight är mindre eller lika med noll.
ArgumentNullException Kastas närlines är inget.

Se även


Page(int, string, bool, int, int, IList<Line>)

Initierar ny instans avPage class.

public Page(int number, string name, bool visible, int width, int height, IList<Line> lines)
Parameter Typ Beskrivning
number Int32 Sidnumret.
name String Kalkylbladet eller sidnamnet.
visible Boolean Sidans synlighetsindikator.
width Int32 Sidans bredd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
height Int32 Sidans höjd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
lines IList`1 Raderna som finns på sidan när den visas som JPG eller PNG med aktiverad textextraktion.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närnumber är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närwidth är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närheight är mindre eller lika med noll.
ArgumentNullException Kastas närlines är inget.

Se även