PdfViewInfo

PdfViewInfo constructor

Initierar ny instans avPdfViewInfo class.

public PdfViewInfo(FileType fileType, IList<Page> pages, bool printingAllowed)
Parameter Typ Beskrivning
fileType FileType Typen av fil.
pages IList`1 Listan över sidor att visa.
printingAllowed Boolean Indikatorn för utskriftstillstånd.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närpages är inget.

Se även