GetViewInfo

GetViewInfo(ViewInfoOptions)

Returnerar information om visnings- och dokumentspecifik information.

public ViewInfo GetViewInfo(ViewInfoOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
options ViewInfoOptions Alternativen för visa information.

Returvärde

Information om att visa och dokumentera specifik information.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


GetViewInfo(ViewInfoOptions, CancellationToken)

Returnerar information om visnings- och dokumentspecifik information.

public ViewInfo GetViewInfo(ViewInfoOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
options ViewInfoOptions Alternativen för visa information.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken.

Returvärde

Information om att visa och dokumentera specifik information.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.

Anmärkningar

Läs mer

Se även